Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn phát mại 05 quyền sử dụng đất tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và 01 quyền sử dụng đất tại xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ
Pháp lý

 Đầy đủ

Tình trạng

Tài sản bán đấu giá: 06 Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 3.379m2 thuộc các thửa đất số 626, 2354, 2355, 2899, 2443 tờ bản đồ số 3 tọa lạc tại ấp 1B và ấp 1A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và thửa đất số 27 tờ bản đồ số 36 tọa lạc tại xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (được chia làm 4 tài sản), cụ thể: 

Tài sản 1: 01 Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 626, tờ bản đồ số 3, có diện tích 300m2 toạ lạc tại ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được cấp theo Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ cấp GCN: “H” 02459 do UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cấp ngày 03/05/2007:

- Diện tích khuôn viên đất: 300m2;

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 300m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn;

- Thời gian sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Giá khởi điểm: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

Tài sản 2: 02 Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 2354, 2355; tờ bản đồ số 3, có tổng diện tích 400m2 tọa lạc tại ấp 1A , xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được cấp theo Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ cấp GCN: “H” 06045 và 06046 do UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cấp ngày 13/08/2008:

- Thửa đất số 2354: Diện tích khuôn viên đất: 200m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 200m2; Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn - ONT;Thời gian sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thửa đất số 2355: Diện tích khuôn viên đất: 200m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 200m2; Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn - ONT; Thời gian sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Giá khởi điểm: 230.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu đồng)

Tài sản 3: 02 Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 2899, 2443; tờ bản đồ số 3, có tổng diện tích 500m2 tọa lạc tại ấp 1A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cụ thể:

a. Thửa đất số 2899; Tờ bản đồ số 3 được cấp theo Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ cấp GCN: “CH”01393 do UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cấp ngày 16/11/2010:

- Diện tích khuôn viên đất: 300m2;

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 300m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn - ONT;

- Thời gian sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

b. Thửa đất số 2443; Tờ bản đồ số 3 được cấp theo Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ cấp GCN: “H” 00432 do UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cấp ngày 13/04/2010:

- Diện tích khuôn viên đất: 200m2;

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 200m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn - ONT;

- Thời gian sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Giá khởi điểm: 230.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu đồng)

Tài sản 4: 01 Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 27, tờ bản đồ số 36, diện tích 2.479m2 tọa lạc tại xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai được cấp theo Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ cấp GCN: “CH”02537 do UBND huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cấp ngày 28/10/2010:

- Diện tích khuôn viên đất: 2.479m2;

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 2.479m2;

- Mục đích sử dụng: 300m2 Đất ở nông thôn – ONT, 2.179m2 Đất trồng cây lâu năm;

- Thời gian sử dụng: Đất ở nông thôn: Lâu dài, Đất trồng cây lâu năm: sử dụng đến ngày 25/12/2053.           

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận QSDĐ từ chuyển nhượng QSDĐ;

- Nhà ở: Chưa chứng nhận quyền sở hữu;

- Công trình xây dựng khác: Chưa chứng nhận quyền sở hữu;

- Rừng sản xuất là rừng trồng: Chưa chứng nhận quyền sở hữu;

- Cây lâu năm: Chưa chứng nhận quyền sở hữu;

- Giá khởi điểm: 270.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi triệu đồng)

Lưu ý: Tài sản được bàn giao cho người mua theo hiện trạng thực tế, theo hình thức “có sao bán vậy”.

 

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

1. Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn

Địa chỉ: 22F-24, Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Cán bộ phụ trách: Anh Trường - điện thoại 0906.891.693

2. Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An

Địa chỉ: 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 3526.4839 – 0948.68.99.86

Thông tin khác

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 23/4/2019 đến ngày 21/5/2019; Địa điểm: Tại nơi có tài sản (liên hệ Mr Trường, số ĐT 0906.891.693).

2. Thời hạn mua và nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 23/4/2019 đến ngày 21/5/2019 (trong giờ hành chính);

3. Địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp Danh Vạn Thành An – Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3526.4839 – 0948.68.99.86.

4. Khoản tiền đặt trước:

- Tài sản 1: 40.000.000đồng (bốn mươi triệu đồng);

- Tài sản 2: 46.000.000đồng (bốn mươi sáu triệu đồng);

- Tài sản 3: 46.000.000đồng (bốn mươi sáu triệu đồng);

- Tài sản 4: 54.000.000đồng (năm mươi bốn triệu đồng); 

Thời hạn nộp: từ ngày 21/05/2019 đến ngày 23/5/2019 (trong giờ hành chính); Phương thức nộp: Chuyển khoản.

Số tiền này được nộp vào tài khoản số 0531.0025.51190 của Công ty Đấu giá Hợp Danh Vạn Thành An mở tại VCB C/n Đông Sài Gòn trước ngày mở cuộc đấu giá.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 24/5/2019 tại số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc các hình thức khác theo quy định pháp luật.

 8. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp đến cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm là người mua trúng đấu giá.

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác