Thông tin liên hệ

Bộ phận Quản lý Cổ đông - Phòng Thư ký Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà Vietcombank , 198 Trần Quang Khải – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 84-4-39343137, máy lẻ 1503,1507

Fax: 84-4-38251322

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người công bố thông tin được ủy quyền

Họ và tên: Bà Phùng Nguyễn Hải Yến

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-39343137, máy lẻ 0813

Email: pnhyen.ho@vietcombank.com.vn