SẢN PHẨM TIỀN GỬI KỲ HẠN LẺ

1. Nội dung sản phẩm:

 

 • Tên sản phẩm: TIỀN GỬI KỲ HẠN LẺ
 • Đồng tiền huy động: VND & USD
 • Điều kiện và đối tượng áp dụng: Khách hàng là các tổ chức kinh tế, có nhu cầu gửi kỳ hạn lẻ với số tiền lớn hơn hoặc bằng 5 tỷ VND hoặc 300.000 USD
 • Kỳ hạn: Khách hàng có thể gửi tất cả các “kỳ hạn lẻ” dưới 03 tháng như sau:
  • Kỳ hạn tiền gửi = Kỳ hạn gốc + từ 0 đến 5 ngày.
  • Kỳ hạn gốc: 1 Tuần, 2 Tuần, 3 Tuần, 1 Tháng, 5 tuần, 6 Tuần, 7 Tuần, 2 Tháng, 9 tuần, 10 Tuần, 11 tuần, 12 tuần.
 • Chính sách lãi suất: Thực hiện theo cơ chế thỏa thuận

2. Địa điểm triển khai: Tất cả các Chi nhánh của VCB trên toàn quốc

3. Thanh toán:

 • Phương thức trả gốc, lãi: Thanh toán cả gốc và lãi một lần khi đến hạn.
 • KH được phép rút trước hạn, trong trường hợp này được hưởng lãi suất KKH.
 • Khi đến hạn, nếu khách hàng không có đề nghị gì khác thì Ngân hàng sẽ tự động chuyển phần tiền lãi sang tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, phần gốc sẽ được tự động gửi tiếp theo kỳ hạn tương đương với kỳ hạn trước đó theo lãi suất được Chi nhánh thông báo tại thời điểm chuyển đổi. Trường hợp tại thời điểm chuyển đổi không có kỳ hạn tương đương, phần gốc sẽ tự động gửi tiếp theo kỳ hạn ngắn hơn liền kề.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng có thể liên hệ các chi nhánh Vietcombank trên toàn quốc. (Xem tại đây)