DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN

Bao thanh toán là việc bên bán/xuất khẩu (sau đây gọi tắt là bên bán) hoặc Đại lý bao thanh toán của bên bán chuyển nhượng cho Vietcombank tất cả các quyền và lợi ích liên quan tới những khoản phải thu có thời hạn thanh toán dưới 180 ngày của bên bán để được Vietcombank và đại lý bao thanh toán của Vietcombank cung cấp tối thiểu 2 trong số các dịch vụ chủ yếu của bao thanh toán:

 • Theo dõi khoản phải thu
 • Ứng trước tới 80 ~ 90% giá trị khoản phải thu
 • Thu nợ
 • Bảo đảm rủi ro tín dụng của bên mua/ bên nhập khẩu

Các dịch vụ bao thanh toán

 • Dịch vụ bao thanh toán xuất – nhập khẩu
 • Dịch vụ bao thanh toán trong nước

Khách hàng

Doanh nghiệp bán hàng

 • Muốn mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, tăng khả năng cạnh tranh bằng phương thức thanh toán thông thoáng hơn (trả chậm).
 • Đang bán hàng bằng phương thức thanh toán trả chậm nhưng muốn được tài trợ và/hoặc đảm bảo rủi ro thanh toán của bên mua.

Doanh nghiệp mua hàng

 • Muốn mua hàng với phương thức thanh toán T/T trả chậm trong vòng 90 ngày.

Để sử dụng sản phẩm

Quý Khách hàng hãy liên hệ với chi nhánh Vietcombank nơi gần nhất và điền chi tiết vào;

 1. Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ Bao thanh toán (Trường hợp doanh nghiệp là bên bán).
 2. Phiếu cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng dịch vụ Bao thanh toán (Trường hợp doanh nghiệp là bên mua)

Lợi ích khi sử dụng sản phẩm

 • Đối với bên bán/ bên xuất khẩu:
  1. Tăng khả năng cạnh tranh bằng những phương thức thanh toán linh hoạt;
  2. Được bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua hàng 100% giá trị hoá đơn;
  3. Được Vietcombank ứng trước tiền hàng đến 80-90% giá trị khoản phải thu;
  4. Nắm được chính xác uy tín tín dụng và khả năng tài chính thực tế của bên mua (nhất là đối với người mua nước ngoài);
  5. Tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc quản lý và thu hồi các khoản phải thu
 • Đối với người mua:
  1. Không phải trả bất kỳ một khoản phí bao thanh toán nào;
  2. Không mất thời gian để mở L/C cho từng lần nhập hàng, không phải ký quỹ;
  3. Được nhận hàng và sử dụng hàng mà chưa cần phải thanh toán tiền ngay;
  4. Chỉ thanh toán tiền khi hàng hoá đáp ứng được các yêu cầu của hợp đồng;
  5. Cơ chế thanh toán linh hoạt (bằng đồng nội tệ hoặc ngoại tệ)

Một số câu hỏi thường gặp (xem tại đây)

Liên hệ

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, Quý Khách hàng hãy liên hệ với một trong các chuyên viên của Chúng tôi để Chúng tôi được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm cho Quý Khách (xem tại đây)