DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ BẢO LÃNH “PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP” TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Bên cạnh phương thức huy động vốn từ ngân hàng thương mại và phát hành cổ phiếu, việc phát hành trái phiếu để huy động vốn được xem là một trong những công cụ tài chính hữu ích đối với các Doanh nghiệp hiện nay.

Với tôn chỉ Bảo vệ lợi ích và tối đa hóa lựa chọn cho Khách hàng, Vietcombank và công ty chứng khoán của mình VCBS với đội ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm trong các ngành hàng, sẵn sàng cung cấp các dịch vụ trong quá trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp:

 • Tư vấn phát hành: Tư vấn cho Doanh nghiệp Sản phẩm phát hành phù hợp (số lượng, mức lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, thời điểm phát hành…) và tư vấn xây dựng phương án phát hành.
 • Bảo lãnh phát hành: Là việc cam kết bao tiêu một phần hay toàn bộ lượng trái phiếu do Doanh nghiệp phát hành trong trường hợp lượng trái phiếu không bán được hết ra thị trường.
 • Bảo lãnh thanh toán: Để tăng tính hấp dẫn của trái phiếu đối với thị trường, Vietcombank xem xét bảo lãnh cho khả năng hoàn trả nợ trái phiếu của Khách hàng.

Khách hàng

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ phù hợp với nhu cầu sau:

 • Doanh nghiệp có nhu cầu vốn lớn để tài trợ cho các dự án cụ thể;
 • Việc giải ngân sử dụng nguồn vốn thực hiện trong một thời gian ngắn;
 • Doanh nghiệp phát hành mong muốn - tạo chuẩn mực và thước đo cho bản thân doanh nghiệp trên thị trường tài chính.

Lợi ích khi sử dụng sản phẩm

 • Sử dụng dịch vụ trọn gói của Vietcombank, Quý Doanh nghiệp sẽ được đảm bảo chắc chắn khả năng thành công của đợt phát hành trái phiếu của Quý Doanh nghiệp;
 • Quý Doanh nghiệp có thể chủ động sử dụng nguồn vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu và không phải chịu sự giám sát chặt chẽ cho từng mục đích sử dụng vốn như đối với nguồn vốn đi vay;
 • Với thương hiệu và uy tín của Vietcombank, đây là một kênh quảng bá thương hiệu hiệu quả của Quý Doanh nghiệp ra công chúng.
 • Mức phí hấp dẫn :
  • Doanh nghiệp không phải trả phí cho dịch vụ tư vấn phát hành.
  • Các mức phí đối với bảo lãnh phát hành và bảo lãnh thanh toán rất cạnh tranh.

Để sử dụng sản phẩm

Quý Khách hàng hãy liên hệ với một trong các chuyên viên của Chúng tôi để Chúng tôi được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm cho Quý Khách (xem tại đây)