Thanh toán quốc tế khác

Hỗ trợ hoạt động thương mại quốc tế thông suốt với uy tín và kinh nghiệm của Vietcombank

Thanh toán quốc tế khác bao gồm các dịch vụ chuyển tiền đi hoặc chuyển tiền đến nước ngoài cho các mục đích khác ngoài xuất nhập khẩu.

Dịch vụ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong việc chuyển lợi nhuận và thu nhập hợp pháp về nước (đối với nhà đầu tư nước ngoài) hoặc thực hiện chuyển vốn cho vay, thu hồi vốn gốc, lãi và các khoản phí liên quan…

Các dịch vụ cụ thể

 

Dịch vụ

Đối tượng doanh nghiệp

Yêu cầu đối với  doanh nghiệp

Chuyển vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thực hiện thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại  Vietcombank.

Chuyển vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Người không cư trú là nhà đầu tư nước ngoài

Thực hiện thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng VNĐ tại Vietcombank.

Chuyển vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

 

Tổ chức được phép đầu tư ra nước ngoài

·         Thực hiện thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài bằng ngoại tệ tại Vietcombank.

·         Đăng kí tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài bằng ngoại tệ với  Ngân hàng nhà nước và được Ngân hàng nhà nước xác nhận trước khi chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.

Chuyển tiền trả nợ vay, lãi vay nước ngoài

 

Doanh nghiệp đủ điều kiện vay và trả nợ nước ngoài

·         Thực hiện thủ tục mở tài khoản vốn vay trả nợ nước ngoài tại Vietcombank.

·         Các khoản vay phải đăng kí với Ngân hàng nhà nước  và được Ngân hàng nhà nước xác nhận.

Chuyển tiền cho vay, thu hồi nợ nước ngoài

 

Doanh nghiệp được phép cho vay, thu hồi nợ nước ngoài

·         Được phép của Thủ tướng Chính phủ trong hoạt động cho vay, thu hồi nợ nước ngoài.

·         Thực hiện thủ tục mở tài khoản cho vay, thu hồi nợ nước ngoài bằng ngoại tệ tại Vietcombank.

Lợi ích

  • Thủ tục đơn giản, các nguồn tiền chuyển linh hoạt;
  • Có thể giao dịch tại bất cứ chi nhánh Vietcombank nào trên toàn quốc, giao dịch chuyển tiền tại quầy hoặc gửi lệnh chuyển tiền qua kênh điện tử, nhận báo có online;
  • Mức phí chuyển tiền cạnh tranh, không tính phụ phí nếu chuyển bằng tiền mặt;
  • Ứng dụng cơ chế tự động hóa cao, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chuyển tiền nhanh chóng và chính xác;
  • Thông tin giao dịch của doanh nghiệp được bảo mật tuyệt đối;
  • Lựa chọn linh hoạt về địa điểm, tài khoản và loại tiền nhận đối với chuyển tiền từ nước ngoài về; Nhận được tiền trong vòng tối đa 24h từ khi Vietcombank nhận điện từ ngân hàng nước ngoài;
  • Nhận được thông báo của Vietcombank ngay khi có tiền chuyển về;
  • Được Vietcombank cung cấp các dịch vụ gia tăng như tư vấn về chế độ quản lí ngoại hối, số tài khoản quốc tế (IBAN), phòng chống rửa tiền, thông tin cấm vận.