CHUYỂN TIỀN KRW ĐI HÀN QUỐC

Đây là dịch vụ của Vietcombank đáp ứng nhu cầu chuyển tiền bằng VND/USD/EUR của doanh nghiệp cho người hưởng là tổ chức, cá nhân tại Hàn Quốc và/hoặc có tài khoản tại một ngân hàng Hàn Quốc nhận tiền bằng đồng KRW.

Lợi ích dịch vụ

Ngoài các lợi ích như đối với dịch vụ Chuyển tiền nước ngoài thông thường, người chuyển tiền còn được hưởng các lợi ích sau:

  • Chi phí thấp (tham khảo biểu phí tại đây)
  • Tỷ giá ưu đãi từ Vietcombank và Ngân hàng đối tác tại Hàn Quốc (Ngân hàng Mizuho – đối tác chiến lược của Vietcombank)
  • Vị thế đàm phán tốt hơn khi giao dịch với người xuất khẩu vì cho phép người xuất khẩu nhận tiền bằng KRW.