Ngoại hối và thị trường vốn

Hạn chế tối đa rủi ro ngoại hối với các giải pháp đa dạng

Với thế mạnh về nguồn vốn ngoại tệ, kinh nghiệm lâu năm trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ, ngoài việc đáp ứng kịp thời nhu cầu ngoại tệ của doanh nghiệp, Vietcombank còn giúp doanh nghiệp tránh khỏi những rủi ro trong hoạt động ngoại hối bằng cách cung cấp đa dạng danh mục các sản phẩm, thiết kế các sản phẩm ngoại hối đặc thù, phù hợp với thực trạng hoạt động kinh doanh và nguồn ngoại tệ của doanh nghiệp.

 Giá trị nổi bật của Vietcombank

  • Là ngân hàng thương mại trong nước phục vụ dịch vụ đối ngoại đầu tiên tại Việt Nam;
  • Được bình chọn là ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam trong nhiều năm liền;
  • Nguồn dự trữ ngoại tệ lớn, đáp ứng các yêu cầu về ngoại tệ của doanh nghiệp;
  • Sản phẩm đa dạng phục vụ mọi nhu cầu của doanh nghiệp;

Các chuyên gia giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn giúp doanh nghiệp tránh được rủi ro.