Vietcombank khuyến mãi lớn - Dành cho khách hàng nhận tiền MoneyGram

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DÀNH CHO

KHÁCH HÀNG NHẬN TIỀN MONEYGRAM TẠI VIETCOMBANK

 

“GỬI LỜI TRI ÂN”

 1. Thời gian áp dụng:

  • Từ 03/11/2008 đến hết tháng 01/2009

2. Địa điểm áp dụng:

  • Tất cả các chi nhánh và phòng giao dịch của Vietcombank đang chi trả MoneyGram trên toàn quốc.

3. Quà tặng:

  • Thẻ gọi điện thoại quốc tế qua internet SnetFone với hai mệnh giá 30,000 VNĐ và 10,000 VNĐ

 4. Giá trị quà tặng 

Số tiền nhận (USD)

Từ 5000 trở lên

Từ 4000 đến dưới 5000

Từ 3000 đến dưới 4000

Từ 2000 đến dưới 3000

Từ 1000 đến dưới 2000

Dưới 1000

Giá trị quà tặng (VND)

150,000

90,000

60,000

30,000

20,000

10,000

Loại thẻ tặng (VND)

30,000

30,000

30,000

30,000

10,000

10,000

Số thẻ

05

03

02

01

02

01

 

5. Tổng số lượng thẻ tặng: 2,030 thẻ mệnh giá 30,000 VNĐ và 14,700 thẻ mệnh giá 10,000 VNĐ

6. Điều kiện nhận thẻ tặng

  • Tất cả các khách hàng khi đến nhận tiền MoneyGram tại Vietcombank trong thời gian khuyến mãi đều nhận được thẻ tặng với loại thẻ và số lượng thẻ quy định ở mục 4.
  • Trong trường hợp hết thẻ tặng trước ngày 31/01/2009, chương trình tặng thưởng sẽ chấm dứt. Vietcombank sẽ thông báo công khai tới khách hàng khi hết thẻ.

 

Vietcombank chân thành cảm ơn Quý khách hàng!

 

Chúc Quý khách hàng an khang, thịnh vượng!

31/10/2008

 

Các tin tức khác