Quy định mới của Vietcombank về số dư tối thiểu trên tài khoản có lợi cho khách hàng
*Từ 1/1/2005, chủ thẻ Connect 24 cần duy trì số tiền ít nhất là 100.000đ trong tài khoản

Từ ngày 1/1/2005, Vietcombank áp dụng quy định mới về việc duy trì số dư tối thiểu tại tài khoản tiền gửi không kỳ hạn thuộc sản phẩm tiền gửi thanh toán. Quy định mới này có lợi cho khách hàng vì số tiền tổi thiểu để duy trì tài khoản đã giảm từ 500.000đ xuống còn 100.000đ (đối với tài khoản tiền VND của cá nhân) và từ 3.000.000đ xuống còn 1.000.000 (đối với TK VND của tổ chức); từ 50 USD xuống còn 30 USD (đối với TK USD của cá nhân) và từ 500 USD xuống còn 300 USD (đối với tài khoản của tổ chức), các loại ngoại tệ khác cũng giảm từ tương đương 50USD xuống còn tương đương 30 USD (đối với tài khoản cá nhân) và tương đương 500 USD xuống còn tương đương 300 USD (đối với tài khoản của tổ chức).

Bà Nguyễn Tú Anh - Trưởng trung tâm Quản lý thẻ của Vietcombank cho biết: “Năm 2002, khi Vietcombank bắt đầu phát hành thẻ Connect 24 thì số dư tối thiểu tài khoản cá nhân lúc đó được quy định là 500.000 đ - đây là 1 khoản tiền không nhỏ đối với một số đối tượng khách hàng như sinh viên, công nhân...- nên khi đó chúng tôi đã đề xuất Ban lãnh đạo cho phép áp dụng quy định là các chủ thẻ Connect 24 có thể rút hết số tiền trong tài khoản nhằm khuyến khích khách hàng làm quen với dịch vụ thẻ này. Trong quy định mới số tiền duy trì tài khoản chỉ còn là 100.000đ nên từ ngày 1/1/2005, chúng tôi cũng sẽ áp dụng việc duy trì số dư tối thiểu đối với các chủ thẻ Connect 24. Đối với những thẻ Connect 24 kết nối với tài khoản USD, Vietcombank cũng áp dụng quy định số dư tối thiểu tài khoản là 30 USD.” Số tiền để duy trì số dư tài khoản này tất nhiên vẫn là tiền của khách hàng và được hưởng lãi; khách hàng được rút hết số tiền này ra khi thực hiện thủ tục đóng tài khoản.

VCB News

14/12/2004

 

Các tin tức khác