Chi nhánh cấp II thứ 16 của Vietcombank chính thức đi vào hoạt động tại B´nh Dương
Sáng ngày 12/2/2003, chi nhánh cấp II Sóng Thần trực thuộc Ngân hàng ngoại thương chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đa chính thức khai trương đi vào hoạt động tại địa chỉ 01 Xa lộ Trường Sơn, Phường An B´nh, huyện Dĩ An, tỉnh B´nh Dương. Đây là chi nhánh cấp II thứ 2 được khai trương trong năm 2003 của Vietcombank, đưa số chi nhánh cấp II của ngân hàng này lên con số 16. Chi nhánh cấp II Sóng Thần với tên giao dịch tiếng Anh là Vietcombank Song Than Sub-Branch sẽ thực hiện tất cả các hoạt động giao dịch phục vụ khách hàng như: Nhận tiền gửi thanh toán bằng VND và ngoại tệ của các tổ chức kinh tế và cá nhân; huy động tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ; cho vay ngắn, trung và dài hạn phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đầu tư; thực hiện nghiệp vụ bảo lanh và tái bảo lanh; thực hiện nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu; chuyển tiền trong và ngoài nước, mua bán ngoại tệ, thanh toán séc du lịch, chi trả kiều hối; thanh toán các loại thẻ tín dụng quốc tế (Visa, Mastercard, American Express, JCB Card, Diners Club) và thẻ do Vietcombank phát hành (Vietcombank-Visa, Vietcombank-MasterCard); phát hành thẻ rút tiền tự động ATM Connect 24 và thực hiện các dịch vụ ngân hàng khác.

Với vị trí nằm trên địa bàn tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh B´nh Dương, và sát các khu công nghiệp, chi nhánh Sóng Thần sẽ rất thuận tiện cho việc phục vụ giao dịch của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và cả dân cư thuộc các quận 9,12, 2 và Thủ Đức của Thành phố Hồ Chí Minh và các huyện của tỉnh B´nh Dương.

VCB News

13/02/2003

 

Các tin tức khác