TIỀN GỬI PRIORITY

Dành cho khách hàng Priority của Vietcombank, tiền gửi Priority là sản phẩm huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau với lãi suất ưu đãi theo số dư tiền gửi. Khách hàng có thể sử dụng làm tài sản đảm bảo để vay vốn, phát hành thẻ tín dụng quốc tế. Ngoài ra, Quý khách còn được hưởng những ưu đãi sau:

  • Gửi tiền VNĐ có kỳ hạn được tặng ưu đãi lãi suất 0.55%/năm.
  • Số dư tiền gửi tối thiểu: 5.000.000.000 đồng (5 tỷ đồng).
  • Kỳ hạn tiền gửi áp dụng: Kỳ hạn 02 tháng, 06 tháng (áp dụng với số tiền gửi từ 5 tỷ đồng trở lên); kỳ hạn 12 tháng (áp dụng với số tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên).
  • Không áp dụng đồng thời các sản phẩm ưu đãi khác.
  • Tài khoản tiền gửi tiết kiệm được quyền rút trước hạn.
  • Thời gian triển khai: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 29/03/2019