Vietcombank thông báo điều chỉnh hạn mức giao dịch trên VCB – iB@nking

Nhằm tăng cường an toàn bảo mật và tuân thủ Quyết định số 630/QĐ-NHNN ngày 31/3/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank thông báo thay đổi một số hạn mức giao dịch trên kênh ngân hàng trực tuyến VCB – iB@nking dành cho khách hàng cá nhân (KHCN) như sau:

1.    Tăng hạn mức giao dịch đối với phương thức xác thực bằng ứng dụng Vietcombank Smart OTP, cụ thể như sau:

Loại giao dịch

Hạn mức hiện tại

Hạn mức mới

Áp dụng chung đối với tất cả KHCN

KHCN thông thường

KHCN Priority

Giao dịch chuyển khoản nội bộ trong hệ thống VCB và cùng chủ tài khoản

300 triệu VNĐ/giao dịch

300 triệu VNĐ/ngày

Không giới hạn

Chuyển khoản nội bộ trong hệ thống VCB khác chủ tài khoản

100 triệu VNĐ/giao dịch

300 triệu VNĐ/ngày

01 tỷ VNĐ/giao dịch

01 tỷ VNĐ/ngày

02 tỷ VNĐ/giao dịch

02 tỷ VNĐ/ngày

Chuyển tiền nhanh 24/7 qua số thẻ

30 triệu VNĐ/giao dịch

60 triệu VNĐ/ngày

300 triệu VNĐ/giao dịch

01 tỷ VNĐ/ngày

300 triệu VNĐ/giao dịch

02 tỷ VNĐ/ngày

Chuyển tiền nhanh 24/7 qua số tài khoản

50 triệu VNĐ/giao dịch

100 triệu VNĐ/ngày

Chuyển khoản liên ngân hàng thông thường

100 triệu VNĐ/giao dịch

300 triệu VNĐ/ngày

01 tỷ VNĐ/giao dịch

01 tỷ VNĐ/ngày

02 tỷ VNĐ/giao dịch

02 tỷ VNĐ/ngày

Chuyển tiền cho người nhận tiền mặt tại quầy/Chuyển tiền từ thiện

300 triệu VNĐ/giao dịch

300 triệu VNĐ/ngày

Các giao dịch thanh toán hóa đơn, dịch vụ tài chính

Không quy định

01 tỷ VNĐ/ngày

02 tỷ VNĐ/ngày

Các giao dịch thuộc nhóm Tiền gửi, Thanh toán sao kê thẻ tín dụng, nộp ngân sách nhà nước, nộp lệ phí hải quan

Không giới hạn

-        Thời điểm áp dụng: bắt đầu từ ngày 15/06/2019.

2.    Thay đổi hạn mức giao dịch đối với phương thức xác thực bằng tin nhắn (SMS OTP), cụ thể như sau:

Loại giao dịch

Hạn mức hiện tại (Áp dụng chung đối với tất cả KHCN)

Hạn mức mới (Áp dụng chung đối với tất cả KHCN)

Giao dịch chuyển khoản nội bộ trong hệ thống VCB và cùng chủ tài khoản

300 triệu VNĐ/giao dịch

300 triệu VNĐ/ngày

Không giới hạn

Chuyển khoản nội bộ trong hệ thống VCB khác chủ tài khoản

100 triệu VNĐ/giao dịch

300 triệu VNĐ/ngày

100 triệu VNĐ/giao dịch

100 triệu VNĐ/ngày

Chuyển tiền nhanh 24/7 qua số thẻ

30 triệu VNĐ/giao dịch

60 triệu VNĐ/ngày

50 triệu VNĐ/giao dịch

100 triệu VNĐ/ngày

Chuyển tiền nhanh 24/7 qua số tài khoản

50 triệu VNĐ/giao dịch

100 triệu VNĐ/ngày

Chuyển khoản liên ngân hàng thông thường

100 triệu VNĐ/giao dịch

300 triệu VNĐ/ngày

100 triệu VNĐ/giao dịch

100 triệu VNĐ/ngày

Chuyển tiền cho người nhận tiền mặt tại quầy/Chuyển tiền từ thiện

300 triệu VNĐ/giao dịch

300 triệu VNĐ/ngày

Các giao dịch Thanh toán hóa đơn, Dịch vụ tài chính, Nộp ngân sách nhà nước Không quy định 100 triệu VNĐ/ngày
Các giao dịch thuộc nhóm Tiền gửi, Thanh toán sao kê thẻ tín dụng Không quy định Không giới hạn

-        Thời điểm áp dụng: bắt đầu từ ngày 01/07/2019.

3.    Cách thức đăng ký sử dụng phương thức xác thực Vietcombank Smart OTP:

Để có thể sử dụng các hạn mức giao dịch mới, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký sử dụng phương thức xác thực Vietcombank Smart OTP theo hướng dẫn như sau:

Nhóm khách hàng

Cách thức sử dụng phương thức xác thực Vietcombank Smart OTP

Nhóm khách hàng đang sử dụng phương thức xác thực Smart OTP

Khách hàng tiếp tục sử dụng bình thường

Nhóm khách hàng đã từng đăng ký Smart OTP tại quầy, nhưng đã ngừng sử dụng và có nhu cầu dùng lại ứng dụng trên chính thiết bị đã kích hoạt Smart OTP trước đây

Khách hàng thực hiện đăng ký/kích hoạt lại Smart OTP trên VCB – iB@nking (mục “Cài đặt hạn mức chuyển tiền của tôi”)

Nhóm khách hàng còn lại

Vui lòng đến các điểm giao dịch của Vietcombank để đăng ký sử dụng dịch vụ

Hướng dẫn tải và sử dụng Smart OTP, Quý khách hàng vui lòng xem tại đây.

Nếu cần thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các điểm giao dịch của Vietcombank hoặc Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng theo số hotline 24/7: 1900 54 54 13.

VCB News

 

12/06/2019

 

Các tin tức khác