VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch (Vietcombank Sở Giao dịch) thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây.

 VCB News

28/05/2018

 

Các tin tức khác