Thư mời đồng tài trợ

Kính gửi: Quý Tổ chức tín dụng

Theo đề nghị vay vốn đầu tư dự án của CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) là một trong những đầu mối thu xếp vốn cho CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG để tài trợ cho các Dự án: (i) Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đăk Nông. Tổng số tiền đề nghị Ngân hàng tài trợ tối đa là 400 tỷ đồng.

Bằng thông báo này, chúng tôi xin mời các Quý Tổ chức tín dụng quan tâm đến các dự án và tham gia đồng tài trợ với chúng tôi, xin vui lòng phản hồi cho Ngân hàng chúng tôi muộn nhất ngày 11/04/2018.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
- Phòng Khách hàng – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Bình Tây.
- Địa chỉ: 129 – 129A Hậu Giang, phường 5, Quận 6, TP.HCM.
- Số điện thoại: (028) 3960.2003 - Ex: 252.

21/02/2018

 

Các tin tức khác