VIETCOMBANK CẬP NHẬT BIỂU PHÍ THẺ ĐỒNG THƯƠNG HIỆU

Biểu phí sản phẩm thẻ đồng thương hiệu mới sẽ có hiệu lực thi hành kể từ  ngày 01/03/2018. Mời quý vị xem biểu phí tại đây.

VCB News

21/02/2018

 

Các tin tức khác