Thư mời đồng tài trợ
 

Kính gửi: Quý Tổ chức tín dụng

Theo đề nghị vay vốn đầu tư các dự án của Tổng công ty Điện lực Miền Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) là đầu mối thu xếp vốn cho Tổng công ty Điện lực Miền Nam để tài trợ cho các Dự án: (i) Đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; (ii) Đường dây 110 kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tổng số tiền đề nghị Ngân hàng tài trợ tối đa là 1.806.591 triệu đồng.

Bằng thông báo này, chúng tôi xin mời các Quý Tổ chức tín dụng quan tâm đến các dự án nêu trên và mong muốn tham gia đồng tài trợ với chúng tôi, xin vui lòng phản hồi cho Ngân hàng chúng tôi muộn nhất ngày 30/03/2018.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 1 – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: Lầu 05, Tòa nhà VBB, số 05 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

- Số điện thoại: 08 39141777 ext 8557.

21/02/2018

 

Các tin tức khác