LỄ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ TẠI TRỤ SỞ CHÍNH VIETCOMBANK

Sáng ngày 02/01/2018, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố các quyết định về điều động và bổ nhiệm lãnh đạo một số Trung tâm/Phòng/Ban tại Trụ sở chính của Vietcombank. Tham dự buổi lễ có ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc; Các Ủy viên HĐQT: ông  Phạm Anh Tuấn; ông Nguyễn Mạnh Hùng; ông Nguyễn Mỹ Hào; các Phó Tổng giám đốc: ông Đào Minh Tuấn; bà Nguyễn Thị Kim Oanh; bà Phùng Nguyễn Hải Yến; Giám đốc khối Bán buôn; Giám đốc khối Bán lẻ cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ các Trung tâm/Phòng/Ban tại Trụ sở chính gồm: Ban TCCB, Trung tâm thanh toán, Trung tâm thẻ, Văn phòng,  Phòng Quản lý Bán SPBL, Phòng CSSPBL, Đầu tư, Dịch vụ TKKH , Quản lý tài chính, QLNQ, KH FDI.

Tại buổi lễ, ông Hồng Quang - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Vietcombank về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, theo đó:

 - Tại quyết định số 2848/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà – Phó Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Tây Hồ giữ chức vụ Trưởng Ban mua sắm và Quản lý tài sản TSC Vietcombank kể từ ngày 01/01/2018.

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành ( bên trái) và Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Hà - tân Trưởng Ban mua sắm và Quản lý tài sản

- Tại quyết định số 2851/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà Cao Hương Giang – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng CSSPBL TSC Vietcombank giữ chức vụ Trưởng phòng Chính sách sản phẩm bán buôn TSC Vietcombank kể từ ngày 01/01/2018.

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành ( bên trái) và Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Cao Hương Giang - tân Trưởng phòng Chính sách sản phẩm bán buôn

- Tại quyết định số 2852/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động bà Đoàn Hồng Nhung – Trưởng phòng Quản lý bán SPBL TSC Vietcombank giữ chức vụ Trưởng phòng CSSPBL TSC Vietcombank kể từ ngày 01/01/2018.

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (bên trái) và Ủy viên HĐQT Nguyễn Mỹ Hào (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Đoàn Hồng Nhung  - tân Trưởng phòng CSSPBL

- Tại quyết định số 2849/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Hòa – Phó Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Hoàng Mai giữ chức vụ Trưởng Trung tâm thanh toán TSC Vietcombank kể từ ngày 01/01/2018.

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (bên trái) và Ủy viên HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà  Nguyễn Thị Xuân Hòa - tân Trưởng Trung tâm thanh toán TSC

- Tại quyết định số 2850/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Trung tâm Thẻ Vietcombank cho bà Nguyễn Hồng Vân - Phó Giám đốc Trung tâm thẻ Vietcombank kể từ ngày 01/01/2018.

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (bên trái) và Ủy viên HĐQT Phạm Anh Tuấn (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Hồng Vân – tân  phụ trách điều hành Trung tâm thẻ Vietcombank

- Tại quyết định số 2853/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định giao nhiệm vụ phụ trách điều hành phòng Quản lý bán SPBL TSC Vietcombank cho bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Trưởng phòng Quản lý bán SPBL TSC Vietcombank kể từ ngày 01/01/2018.

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (bên trái) và Giám đốc Khối bán lẻ Thomas William Tobin (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Quỳnh Mai được giao nhiệm vụ Phụ trách điều hành phòng Quản lý bán SPBL

- Tại quyết định số 2834/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2017, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định điều động bà Nguyễn Thị Bảo Linh - Phó Trưởng Ban thi đua TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ TSC Vietcombank kể từ ngày 01/01/2018.

Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (bên trái) và  Phó Tổng giám đốc Đào Minh Tuấn (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Bảo Linh - tân Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ TSC

- Tại quyết định số 2855/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2017, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Lục Diệu Khánh - Trưởng phòng Hợp tác chiến lược TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng phòng đầu tư TSC Vietcombank kể từ ngày 01/01/2018.

Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (bên trái) Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Kim Oanh (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lục Diệu Khánh – tân Phó Trưởng phòng đầu tư TSC

- Tại quyết định số 2831/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2017, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định điều động bà Vũ Thị Mùi - Phó Trưởng phòng Hợp tác chiến lược TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban khách hàng FDI TSC Vietcombank kể từ ngày 01/01/2018.

Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (bên trái) và Giám đốc Khối bán buôn Nguyễn Thanh Tùng (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Vũ Thị Mùi – tân Phó Giám đốc Ban khách hàng FDI TSC

- Tại quyết định số 2845/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2017, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Lê Hòa - Trưởng phòng kế toán đối chiếu TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng Trung tâm dịch vụ khách hàng TSC Vietcombank kể từ ngày 0101/2018.

Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (bên trái) và  Phó Tổng giám đốc Phùng Nguyễn Hải Yến (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Lê Hòa – tân Phó Trưởng Trung tâm dịch vụ khách hàng TSC

- Tại quyết định số 2832/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2017, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà Đào Kim Ngân – Phó Trưởng phòng kế toán đối chiếu TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng Trung tâm dịch vụ khách hàng TSC Vietcombank kể từ ngày 0101/2018.

Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (bên trái) và Phó Tổng giám đốc Phùng Nguyễn Hải Yến (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Đào Kim Ngân – tân Phó Trưởng Trung tâm dịch vụ khách hàng TSC

- Tại quyết định số 2833/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2017, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định điều động bà Lê Thị Thanh Nhàn – Phó Trưởng phòng Quản lý tài chính TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng Ban mua sắm và Quản lý tài sản TSC Vietcombank kể từ ngày 01/01/2018.

Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (bên trái) và Phó Tổng giám đốc Phùng Nguyễn Hải Yến (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Thanh Nhàn - tân PhóTrưởng Ban mua sắm và Quản lý tài sản TSC

- Tại quyết định số 2829/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2017, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định điều động ông Phạm Nhật Thắng - Phó Trưởng phòng Kế toán TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng phòng tài chính kế toán TSC Vietcombank kể từ ngày 01/01/2018.

Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (bên trái) và  Phó Tổng giám đốc Phùng Nguyễn Hải Yến (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Nhật Thắng -  tân Phó trưởng phòng tài chính kế toán TSC

- Tại quyết định số 2828/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2017, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định điều động bà Vũ Thị Nguyên - Phó Trưởng phòng Kế toán TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý ngân quỹ TSC Vietcombank kể từ ngày 01/01/2018.

Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (bên trái) và  Phó Tổng giám đốc Phùng Nguyễn Hải Yến (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Vũ Thị Nguyên – tân Phó trưởng phòng Quản lý ngân quỹ TSC

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành đã chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, giao trọng trách mới và cho biết: việc sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự thời gian qua nhẳm đảm bảo phù hợp với quy mô, mục tiêu kinh doanh của Vietcombank và đã đạt được hiệu quả tốt, các Trung tâm/phòng/ban tại TSC được sáp nhập (4 đơn vị) và 2 đơn vị được thành lập mới (gồm: Ban mua sắm và Quản lý tài sản; Phòng Chính sách sản phẩm bán buôn) không nằm ngoài mục tiêu xây dựng bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Chủ tịch HĐQT yêu cầu các lãnh đạo phòng/ban được sáp nhập tổ chức tiếp nhận ngay lãnh đạo và nhân viên cũng như khẩn trương họp để phân công nhiệm vụ từng cá nhân, không để công việc bị gián đoạn. Các cán bộ mới được bổ nhiệm cần khẩn trương nắm bắt công việc, sớm hòa nhập cùng tập thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng tập thể Trung tâm/Phòng/Ban xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, triển khai tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Lãnh đạo và sự kỳ vọng của các cán bộ, nhân viên tại đơn vị.

Ban Lãnh đạo Vietcombank chụp hình lưu niệm cùng các cán bộ được điều động và bổ nhiệm

Thay mặt các cán bộ được nhận quyết định điều động và bổ nhiệm, bà Nguyễn Thị Hà – tân Trưởng Ban mua sắm và Quản lý tài sản đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị và bày tỏ sự vinh dự, lòng biết ơn đối với sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Vietcombank đối với từng cá nhân, đồng thời hứa sẽ tiếp tục trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức cũng như chuyên môn nghiệp vụ, nhanh chóng nắm bắt công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban Lãnh đạo tin tưởng giao cho, góp phần vào thành công chung của toàn hệ thống Vietcombank.

VCB News

 

02/01/2018

 

Các tin tức khác