VIETCOMBANK AN GIANG THÔNG BÁO MỜI THẦU

I- Tên bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.

Địa chỉ: Số 30-32 Hai Bà Trưng, Phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963 841816 – 02963 841814;   fax: 02963 841591

Mã số thuế: 0100112437014

II- Nội dung mời thầu:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn theo Luật Đấu thầu, với nội dung như sau:

1- Tên gói thầu: Cung cấp sản phẩm hàng hoá dùng làm quà tặng thuộc dự án: Mua sắm quà tặng chương trình “Tri ân chăm sóc khách hàng năm 2018”.

2- Loại gói thầu: Cung cấp hàng hoá dịch vụ.

- Địa điểm giao nhận hàng hoá: Trụ sở chi nhánh VCB An Giang, tại số: 30-32 Hai Bà Trưng, Phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3- Giá gói thầu có chi phí dự tính: 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng)

(trong đó bao gồm chi phí VAT 10% và các chi phí liên quan (nếu có))

4- Nội dung chính của gói thầu: cung cấp các sản phẩm hàng hoá dùng làm quà tặng để tri ân chăm sóc khách hàng của chi nhánh VCB An Giang.

5- Nguồn vốn từ: Hoạt động kinh doanh của chi nhánh VCB An Giang.

6- Thời gian thực hiện gói thầu: dự kiến        20 ngày, (kể từ ngày có hiệu lực của Hợp đồng kinh tế)

7- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

8- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ.

9- Giá bán 01 bộ HSMT: không

10- Bảo đảm dự thầu: không

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ: 14 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2018 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 01 năm 2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành HSMT: tại văn phòng chi nhánh VCB An Giang, số: 30-32 Hai Bà Trưng, Phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

+ Điện thoại: 02963 841816 – 02963 841814;       fax: 02963 841591

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 01 năm 2018

- Thời điểm mở thầu lúc: 14 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 01 năm 2018, tại văn phòng trụ sở chi nhánh VCB An Giang.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất và tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

29/12/2017

 

Các tin tức khác