VIETCOMBANK THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH

Tên bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ: số 198, Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 39 34 31 37 (ext 1252); Fax: 024. 39 36 45 26;

 E-mail: hungvd.ho@vietcombank.com.vn

Mã số thuế: 01 00 112 437

1.      Tên gói thầu: gói thầu số 7 [Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình].

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 3.150.873.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm năm mươi triệu, tám trăm bảy mươi ba nghìn đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình Kho lưu trữ chứng từ cho các chi nhánh khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 16 tháng.

2.      Tên dự án: đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chứng từ cho các chi nhánh khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

3.      Nguồn vốn: vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ của VCB.

4.      Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

5.      Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6.      Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 ngày 19 tháng 01 năm 2018 (các ngày làm việc trong tuần: buổi sáng từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).

7.      Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Quản lý Xây dựng cơ bản – Tầng 3, Tòa nhà Vietcombank – số 198, Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024. 39 34 31 37 (ext 1252); Fax: 024. 39 36 45 26; E-mail: hungvd.ho@vietcombank.com.vn

8.      Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

9.      Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 ngày 18 tháng  1  năm 2018.

10.   Thời điểm mở thầu:    9 giờ 30 ngày 18  tháng 01 năm 2018.

 

 

25/12/2017

 

Các tin tức khác