Hội nghị Kế toán Vietcombank năm 2017 thành công tốt đẹp

Ngày 16/12/2107, tại tỉnh Khánh Hòa, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức thành công Hội nghị Kế toán năm 2017. Tham dự có ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc; ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT; bà Nguyễn Thị Dũng - Ủy viên HĐQT; bà Trương Thị Thúy Nga – Phó Tổng giám đốc; bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc;  bà Trương Lệ Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát; ông Lê Hoàng Tùng – Kế toán trưởng; ông Huỳnh Song Hào – Trưởng Văn phòng đại diện khu vực phía Nam cùng các ông/bà là trưởng/phó các phòng/ban/trung tâm tại TSC và đại diện Ban Giám đốc, Trưởng phòng Kế toán các chi nhánh, công ty trực thuộc trên toàn hệ thống.

Ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc phát biểu chỉ đạo

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc đã khẳng định trong năm 2017 với phương châm “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững”, quan điểm chỉ đạo “Đổi mới – Kỷ cương – Trách nhiệm” được đề ra từ đầu năm, cùng với những đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, hoạt động của hệ thống Vietcombank tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng, trong đó có đóng góp của công tác tài chính kế toán với vai trò tham mưu, hỗ trợ Ban Lãnh đạo, Ban Giám đốc các chi nhánh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh của hệ thống. Hội nghị Kế toán tập trung tổng kết các công việc đã hoàn thành trong năm tài chính 2017 và truyền thông hai dự án đóng vai trò quan trọng trong công tác Kế toán thời gian tới.

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc phát biểu tại Hội nghị

Về công tác Kế toán Tài chính năm 2017, ông Lê Hoàng Tùng – Kế toán trưởng đã báo cáo kết quả đạt được của chương trình hành động Khối Tài chính và một số mặt công tác như: chính sách, chế độ hạch toán kế toán, thanh toán và tài chính; kế toán quản trị; quản lý tài chính; hỗ trợ hoạt động thu ngân sách nhà nước; xây dựng và bảo vệ đơn giá tiền lương; quyết toán, kiểm toán và công bố thông tin; phối hợp với đối tác chiến lược Mizuho; Dự án chuyển đổi của Khối tài chính; Tổng hợp kết quả kinh doanh…. Kế toán trưởng Lê Hoàng Tùng cũng nêu rõ nhiệm vụ cần thực hiện cuối năm 2017 và năm 2018 cùng một số nội dung cần tiếp tục bám sát và triển khai trong thời gian tới như: áp dụng chính sách tài chính, kế toán và Công tác quản lý tài chính; tập trung thực hiện tốt Đề án cơ cấu lại Vietcombank đến năm 2020, chương trình hành động Khối tài chính trong Đề án cơ cấu lại đến năm 2020.

Ông Lê Hoàng Tùng – Kế toán trưởng báo cáo tại Hội nghị

Chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc đã đánh giá cao vai trò và những đóng góp của công tác Tài chính Kế toán đối với hoạt động Vietcombank và khẳng định sự đặc biệt của Hội nghị Kế toán khi được tổ chức thường niên với sự quan tâm sát sao của Ban Lãnh đạo. Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng cũng đã chỉ đạo Hội nghị tập trung truyền thông cho 2 dự án lớn mà Vietcombank đang triển khai cũng như nhiệm vụ công tác Kế toán trong Chương trình hành động của Vietcombank từ nay đến năm 2020.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã được truyền thông về dự án Corebanking và dự án ERP.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho phần thảo luận với sự tham gia đóng góp ý kiến sôi nổi của Vietcombank Hồ Chí Minh, Vietcombank Hải Dương; Vietcombank Hà Nội, Vietcombank Lâm Đồng; Vietcombank Sở giao dịch, Vietcombank Đà Nẵng; Vietcombank Bắc Ninh; Vietcombank Bắc Giang; Vietcombank Quảng Ngãi… Thay mặt Ban lãnh đạo, bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc đã giải đáp các nội dung mà chi nhánh nêu, đồng thời hướng dẫn thực hiện công tác kế toán tại các chi nhánh một cách hiệu quả, kịp thời, chính xác. Phó Tổng Giám đốc Phùng Nguyễn Hải Yến đại diện Ban lãnh đạo đã tổng kết Hội nghị Kế toán năm 2017 của Vietcombank.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị Kế toán Vietcombank năm 2017 kết thúc cùng ngày và thành công tốt đẹp/.

VCB News

18/12/2017

 

Các tin tức khác