ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

Từ ngày 4 đến 11/10/2017, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII đã đã họp và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng.Trong đó có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Thực hiện kế hoạch số 41-KH/ĐUK ngày 17/11/2017 của Đảng ủy khối DNTW về việc tổ chức học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII, sáng ngày 18/12/2017, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đến toàn thể đảng viên thông qua hình thức truyền hình trực tuyến với sự tham gia của 69 điểm cầu gồm 52 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank và 14 Chi nhánh Vietcombank hiện đang sinh hoạt Đảng tại các địa phương.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu chính - Hội trường Tầng 19, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, về phía khách mời có đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ tổ chức điều lệ thuộc Ban Tổ chức Trung ươngđồng chí Nguyễn Văn Tám - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Về phía Đảng bộ Vietcombank có đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư Thường trực; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Vietcombank; tham dự tại các điểm cầu là toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Vietcombank và một số Chi nhánh Vietcombank.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa. Do vậy, việc học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn để các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các chi nhánh Vietcombank nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết. Từ đó, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của từng đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống đồng thời triển khai thực hiện tốt tại đơn vị và trong mỗi vị trí công tác của mình.

Đồng chí  Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ tổ chức điều lệ thuộc Ban Tổ chức Trung ương quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Tại Hội nghị, các đại biểu và đảng viên đã được nghe báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ tổ chức điều lệ thuộc Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII bao gồm: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về công tác dân số trong tình hình mới; về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.  

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank một lần nữa khẳng định: Những nội dung được đồng chí  Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ tổ chức điều lệ của Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt và quán triệt tại Hội nghị ngày hôm nay là những nội dung hết sức quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả rất liên quan đến Vietcombank và Đảng ủy Vietcombank đã thực hiện trong những năm gần đây đạt nhiều kết quả tốt. Theo đó, Đảng ủy Vietcombank sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thể tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan đến hoạt động thực tiễn của đơn vị, của hệ thống Vietcombank. Sau Hội nghị này Ban thường vụ Đảng ủy Vietcombank yêu cầu các cấp ủy đảng phải tiến hành triển khai thực hiện đồng thời các nghị Quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII với các nghị quyết của ngành Ngân hàng,  Đảng bộ khối DNTW và của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Vietcombank trên tinh thần sáng tạo, áp dụng tại đơn vị mình một cách hiệu quả nhất nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn hoạt động.

 Sau 1/2 ngày làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.

 VCB News

18/12/2017

 

Các tin tức khác