VIETCOMBANK AN GIANG THÔNG BÁO MỜI THẦU DỰ ÁN PHÒNG GIAO DỊCH VÀM CỐNG

Tên bên mời thầu: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.

Địa chỉ: Số 30-32, đường Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại/fax/email: 0763 841816 - 0763 841591

Mã số thuế: 0100112437014

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Xây lắp công trình và cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa.

- Loại gói thầu: Xây lắp

-  Giá gói thầu:  7.079.424.456 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng khối nhà chính, nhà xe nhân viên, nhà xe khách, nhà xe 04 bánh + nhà để máy phát, cổng hàng rào - nhà bảo vệ, lắp đặt hệ thống điều hòa, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật và bể nước ngầm.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.

2. Tên dự án: Phòng giao dịch Vàm Cống - Chi nhánh VCB An Giang.

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ và chi phí hoạt động của VCB.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 7 năm 2016 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang, số 30-32 đường Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại: 0763 841816, fax: 0763 841591.

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Mộtt trăm triệu đồng), hình thức bảo đảm dự thầu: bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành (trừ hệ thống ngân hàng ngoại thương) hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2016.

26/07/2016

 

Các tin tức khác