VIETCOMBANK THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN TRANG BỊ NỘI THẤT CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI NHÁNH DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG ĐẶC BIỆT

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Dịch vụ Khách hàng Đặc biệt

- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 04.39343137 ext 0300    Fax: 04.39392261

2. Tên dự án: Trang bị nội thất công trình trụ sở làm việc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Dịch vụ Khách hàng Đặc biệt

3. Quyết định: Quyết định 1488/QĐ-VCB-QLTC ngày 24/12/2015 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam về việc Phê duyệt dự toán chi phí nội thất và biển hiệu công trình trụ sở Chi nhánh VCB Dịch vụ Khách hàng Đặc biệt.

4. Chủ đầu t­ư: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Dịch vụ Khách hàng Đặc biệt.

5. Tổng mức đầu tư: 5.563.828.447 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, tám trăm hai mươi tám nghìn, bốn trăm bốn mươi bảy đồng) - đã bao gồm thuế, phí liên quan).

B. Thông tin về các phần công việc thuộc dự án

1.Phần công việc đã thực hiện:

STT

Tên gói thầu

Đơn vị thực hiện

Giá trị hợp đồng

(đã bao gồm thuế GTGT)

Văn bản phê duyệt

1

Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nội thất và dự toán

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng H.P.T

76.000.000 VNĐ

QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 644/QĐ-HCNQ ngày 29/10/2015

Tổng giá trị

           76.000.000 VNĐ

 

2.Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu sau thuế

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu  và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu

14.483.617   VNĐ

Vốn mua sắm TSCĐ và chi phí HĐKD của Chi nhánh

Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 4/2016

Trọn gói

Theo tiến độ các gói thầu

2

Gói thầu số 2: Tư vấn quản lý dự án

127.375.084 VNĐ

Vốn mua sắm TSCĐ và chi phí HĐKD của Chi nhánh

Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý II/2016

Trọn gói

Theo tiến độ dự án

3

Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát

34.064.256

VNĐ

Vốn mua sắm TSCĐ và chi phí HĐKD của Chi nhánh

Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý II/2016

Trọn gói

Theo tiến độ dự án

4

Gói thầu số 4: Mua sắm tài sản và trang trí nội thất

5.311.500.627

VNĐ

Vốn mua sắm TSCĐ và chi phí HĐKD của Chi nhánh

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý II/2016

Trọn gói

45 ngày

Tổng cộng

5.487.423.584

VNĐ

 

 

 

 

 

 

VCB News

 

28/04/2016

 

Các tin tức khác