Đảng ủy Vietcombank tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 120 đảng viên mới

 Ngày 26/4/2016, tại Trụ sở Vietcombank Sở giao dịch số 31 – 33 phố Ngô Quyền, Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã khai mạc lớp học Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới. Tới dự, có đ/c Ngô Thị Thiết – Phó Chánh văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW; đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank; đ/c Nguyễn Ngọc Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh văn phòng Đảng ủy Vietcombank cùng các đ/c lãnh đạo các ban tham mưu Đảng ủy, đặc biệt là sự có mặt của 120 học viên là các đảng viên mới đến từ các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank.

Đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, đ/c Vũ Tiến Duật khẳng định lớp bồi dưỡng chính trị là quy định của Đảng, là cơ hội để các đảng viên mới được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới. Khóa học sẽ giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức chính trị, nhận thức đúng đắn về Đảng, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, không ngừng phấn đấu học tập trong công tác.

Đ/c Ngô Thị Thiết – Phó Chánh văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW truyền đạt các chuyên đề cho 120 đảng viên mới của Vietcombank 

Dự kiến khóa học sẽ kéo dài 3 ngày từ 26 – 28/4/2016. Trong 2 ngày đầu, đ/c Ngô Thị Thiết sẽ truyền đạt 7 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và hướng đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát triển Giáo dục & Đào tạo, Khoa học & Công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Lớp học sẽ có 1 ngày đi thực tế về nguồn tại Khu di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa, Thái Nguyên và Khu di tích lịch sử Tân Trào, Tuyên Quang.

Lớp học đi thực tế tại ATK Định Hóa – Thái Nguyên

Trong năm 2016, Đảng bộ Vietcombank sẽ tổ chức 2 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới vào tháng 4 và tháng 11/2016. Hiện nay, Đảng bộ Vietcombank có 30 Đảng bộ/Chi bộ cở sở với 1.311 đảng viên./.

VCB News

27/04/2016

 

Các tin tức khác