Vietcombank tổ chức đào tạo “Đo lường KPIs tại chi nhánh”

Ngày 21/4/2016, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức buổi đào tạo “Đo lường KPIs tại chi nhánh” trên toàn hệ thống thống.  Buổi đào tạo được tổ chức bằng hình thức truyền hình Hội nghị (Video Conference) với điểm cầu chính tại Trụ sở chính và tại các điểm cầu ở các chi nhánh trên toàn quốc. Tham dự và chủ trì buổi đào tạo, có bà Lê Thị Hoa - Ủy viên HĐQT, Phó Trưởng ban triển khai Dự án KPIs; bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Kế toán trưởng, Phó Trưởng ban triển khai Dự án KPIs; các Trưởng nhóm Chi nhánh, Tổ thư ký Dự án KPIs, Nhóm đo lường, các Nhóm rà soát dữ liệu và các cán bộ phụ trách KPIS cùng cán bộ IT tại các chi nhánh.

 
Bà Lê Thị Hoa - Ủy viên HĐQT, Phó Trưởng ban triển khai Dự án KPIs (đứng) phát biểu khai mạc
Sau phần phát biểu khai mạc của bà Lê Thị Hoa, buổi đào tạo đã được diễn ra với sự hướng dẫn của các chuyên gia xoay quanh các nội dung: đào tạo về cách thức đo lường KPIs tại chi nhánh, thực hiện rà soát và chuẩn hóa thông tin mã cán bộ trên toàn hệ thống nhằm đảm bảo tính chính xác của kết quả đo lường các KPIs về tài chính/ khách hàng/ quy trình có liên quan đến thông tin của từng đơn vị và từng cá nhân.
 
Đào tạo “Đo lường KPIs tại chi nhánh”
Tại phần thảo luận, các thắc mắc, ý kiến đóng góp của các chi nhánh đã được bà Lê Thị Hoa và bà Phùng Nguyễn Hải Yến ghi nhận,  giải đáp đầy đủ và chi tiết về từng nội dung đào tạo. Buổi đào tạo kết thúc cùng ngày./.
VCB News
21/04/2016

 

Các tin tức khác