Vietcombank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietcombank lần thứ 9 năm 2016

Ngày 15/4/2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 9 năm 2016 với sự có mặt của hàng trăm cá nhân đại diện cho các Quý cổ đông là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân hiện đang sở hữu cổ phiếu Vietcombank. Tới dự Đại hội, có ông Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương (DNTW); Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh – Cục trưởng A84; bà Nguyễn Thị Hòa – Phó Chánh thanh tra cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được NHNN cử đại diện 30% vốn Nhà nước tham dự và biểu quyết tại Đại hội; bà Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên BTV, Trưởng ban dân vận Đảng ủy khối DNTW; ông Phạm Văn Tuyến – Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ NHNN; bà Nguyễn Thùy Dương – Phó Tổng giám đốc phụ trách Dịch vụ tài chính, Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam; ông Trần Tuấn Phong – Luật sư sáng lập Công ty TNHH Luật Việt Nam Quốc Tế (Vilaf). Về phía Vietcombank, có ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc; các ông bà là ủy viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở các chi nhánh, công ty trực thuộc, Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc Trung tâm và Trưởng phòng/ban/trung tâm tại TSC. Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Chủ tọa gồm ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa; ông Phạm Quang Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Ủy viên; bà Nguyễn Thị Hòa  –  Phó Chánh thanh tra cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng NHNN – được NHNN cử đại diện 30% vốn Nhà nước tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ lần thứ 9  - Ủy viên; bà Lê Thị Hoa – Thành viên HĐQT - Ủy viên.

ĐHĐCĐ Vietcombank lần thứ 9 diễn ra tại Hà Nội ngày 15/4/2016

Tại Đại hội, ông Nghiêm Xuân Thành đã trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016. Ông Phạm Quang Dũng trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và định hướng kinh doanh năm 2016. Trong năm 2015, Vietcombank đã có nhiều thành tựu khả quan, tăng trưởng mạnh mẽ trên hầu hết các mặt hoạt động, cơ cấu hoạt động chuyển dịch tích cực, an toàn hoạt động được củng cố, hiệu quả hoạt động được nâng cao. Tính đến 31/12/2015, tổng tài sản của Vietcombank đạt 674.395 tỷ đồng, tăng 16,88% so với 31/12/2014, đạt 104,83% so với kế hoạch. Dư nợ cho vay đạt 387.152 tỷ đồng, đạt 105,96% kế hoạch và tăng 19,74% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.827 tỷ đồng, đạt 115,72% kế hoạch, tăng 16,83% so với 31/12/2014.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank báo cáo trước ĐHĐCĐ Vietcombank lần thứ 9

Bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và NHNN, năm 2016, Vietcombank tiếp tục phương châm “Tăng tốc - Hiệu quả - Bền vững” với quan điểm chỉ đạo điều hành “Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm”, định hướng chủ đạo của Vietcombank năm 2016 là phát huy mọi lợi thế, tận dụng mọi thời cơ, phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng và hiệu quả làm trọng tâm, nỗ lực trên tất cả các mảng hoạt động để thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ đề ra, hướng tới phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế. Kế hoạch đặt ra: tổng tài sản đạt 765.438 tỷ đồng, tăng 13,50%; Dư nợ cho vay đạt 452.967 tỷ đồng, tăng 17%; Lợi nhuận trước thuế đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 10%.

Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Vietcombank báo cáo trước ĐHĐCĐ Vietcombank lần thứ 9

Tiếp đó, bà Lê Thị Hoa đã trình bày 3 tờ trình về: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát nắm 2016; Tờ trình về phương án tăng Vốn điều lệ năm 2016 bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, Vietcombank sẽ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% cho cổ đông hiện hữu, số vốn điều lệ tăng thêm bằng việc phát hành này sẽ là hơn 9.327 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ tối đa 10% vốn điều lệ của Vietcombank tại thời điểm chào bán, vốn điều lệ sẽ tăng thêm hơn 3.597 tỷ đồng. Với mức vốn điều lệ hiện tại là hơn 26.659 tỷ đồng, dự kiến sau khi phát hành thành công cổ phiếu thưởng và cổ phiếu riêng lẻ mức vốn điều lệ mới của Vietcombank sẽ là hơn 39.575 tỷ đồng. Và mức chi cổ tức năm 2015 sẽ là tối thiếu 10% tiền mặt.

Ông Nghiêm Xuân Thành trả lời 12 câu hỏi của cổ đông

Lãnh đạo Vietcombank cũng đã trả lời các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm như: cổ phần tại 4 ngân hàng thương mại và 1 công ty tài chính, thu hồi nợ xấu, lợi nhuận, phát hành cổ phiếu… Thông qua phần trả lời, Lãnh đạo Vietcombank đã cung cấp đầy đủ các thông tin về những hành động Vietcombank đã triển khai cũng như những kế hoạch của Vietcombank trong thời gian tới và chia sẻ kỳ vọng vào những kết quả rất khả quan trong năm 2016.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, ĐHĐCĐ Vietcombank lần thứ 9 năm 2016 đã kết thúc và thành công tốt đẹp khi các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối./.

VCB News
15/04/2016

 

Các tin tức khác