VIETCOMBANK THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIAO DỊCH THANH TOÁN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM VÀO CÁC NGÀY NGHỈ LỄ NĂM 2013

Ngân hàng TMCP Ngoi thương Vit Nam (NHNT) xin trân trng thông báo tới Quý Khách hàng v vic thực hiện giao dịch thanh toán tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi trực tuyến trong các ngày nghỉ lễ của năm 2013 theo quy định của pháp luật, c th như sau:

Nếu ngày đáo hn tin gi tiết kim, tin gi trc tuyến ca Quý Khách hàng rơi vào các ngày 31/12/2012, 01/01/2013, 11/02/2013 đến 15/02/2013, 19/04/2013, 29/04/2013, 30/04/2013, 01/05/2013 và 02/09/2013, ngày đáo hn này s được chuyn sang ngày làm vic tiếp theo đu tiên ca NHNT.

Nếu ngày đáo hn tin gi tiết kim, tin gi trc tuyến ca Quý Khách hàng là các ngày th 7 mùng 05/01/2013, 23/02/2013 và 04/05/2013, các giao dịch tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi trực tuyến được thực hiện như trong ngày làm việc bình thường của NHNT.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ với các chi nhánh Vietcombank gần nhất hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng theo số 1900545413.

Trân trọng thông báo!

VCB news

29/12/2012

 

Các tin tức khác