VIETCOMBANK THÔNG BÁO THỜI GIAN NGHỈ GIAO DỊCH TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 2012

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Luật lao động nước CHXHCN Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng thời gian nghỉ giao dịch của Vietcombank sẽ thực hiện từ ngày 31 - 12 - 2011 đến hết ngày 02 - 01 – 2012 (do Tết Dương lịch 2012 (01/01) trùng vào ngày Chủ nhật).

VCB News

29/12/2011

 

Các tin tức khác