Đã có 5 ngân hàng làm việc ngày thứ bảy
Hiện nay đã có 5 ngân hàng làm việc cả ngày thứ bảy. Theo các ngân hàng, việc trở lại làm việc ngày thứ bảy chủ yếu phục vụ nhu cầu giao dịch vốn (gửi, rút tiền tiết kiệm) và thanh toán cá nhân, qua đó thu hút được nguồn vốn tiền gửi. Cán bộ, công nhân viên không còn phải tranh thủ giờ làm việc để đi giao dịch ngân hàng. Các cá nhân thanh toán, chuyển tiền trong cùng hệ thống ngân hàng sẽ được thực hiện ngay mà không phải chờ qua hai ngày nghỉ. Một số ngân hàng khác cũng cho biết sẽ trở lại làm việc ngày thứ bảy để giữ khách hàng.

Theo Tuổi trẻ

04/10/2001

 

Các tin tức khác