CHỦ TỊCH NƯỚC GẶP MẶT ĐOÀN ĐẠI BIỂU LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ LÃNH ĐẠO CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY, NGÂN HÀNG THUỘC ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

▪ Vietcombank vinh dự được lựa chọn là đơn vị tiêu biểu của ngành Ngân hàng trình bày báo cáo với Chủ tịch nước tại buổi gặp mặt

 

Chiều ngày 27/08/2014, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối DNTW

Thay mặt cán bộ, đảng viên, người lao động Khối DNTW, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy đã báo cáo với Chủ tịch nước kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Báo cáo nhấn mạnh một số vấn đề chính: Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được các cấp ủy nhận thức sâu sắc, toàn diện và tổ chức triển khai hiệu quả, thiết thực; công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển đảng viên từng bước được củng cố, nâng cao về chất; Việc xây dựng Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 của các đơn vị trong Khối thực hiện theo đúng yêu cầu và lộ trình đặt ra, đến nay toàn bộ 28/28 đơn vị đã hoàn thành xây dựng đề án, trong đó có 25 đơn vị đã được phê duyệt đề án…; Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, tổng doanh thu của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ước đạt 892.418 tỷ đồng, tăng 5,28% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 57,3% so với kế hoạch; nộp NSNN ước đạt trên 128.690 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ… Bên cạnh đó, trong 5 năm qua (2009 -2013), các đơn vị trong Khối đã tham gia hỗ trợ thực hiện công tác ASXH với tổng giá trị 8.569,125 tỷ đồng; thực hiện Nghị quyết 30a hỗ trợ các huyện nghèo hơn 1.900 tỷ đồng;

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh với đoàn các đồng chí lãnh đạo ĐUK và lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng tại Phủ Chủ tịch

Là đơn vị tiêu biểu của ngành Ngân hàng, Vietcombank vinh dự được lựa chọn trình bày báo cáo với Chủ tịch nước tại buổi gặp mặt. Thay mặt Ban Lãnh đạo Vietcombank, ông Nghiêm Xuân Thành - Tổng giám đốc đã nêu:  Vietcombank là ngân hàng có bề dày truyền thống với trên 51 năm hoạt động tại Việt Nam Trong những năm qua, Đảng ủy Vietcombank đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và xây dựng các chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các Nghị quyết Hội nghị của BCH TW Đảng khóa XI và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác xây dựng Đảng của Vietcombank ngày một khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong DNNN. Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nổi bật mà Vietcombank đã đạt được là: (i) Chủ động, tích cực tái cơ cấu, chuyển đổi cơ cấu sở hữu, tạo tiền đề nâng cao năng lực quản trị theo hướng ngân hàng hiện đại. Với vị thế của một ngân hàng hàng đầu, Vietcombank luôn tiên phong trong quá trình chuyển đổi hoạt động, từ việc thực hiện thành công tái cơ cấu, nâng cao năng lực tài chính và hiện đại hoá ngân hàng giai đoạn 2000-2005 tới việc cổ phần hoá (năm 2007). Vietcombank cũng là NHTM nhà nước đầu tiên thực hiện cổ phần hoá, mang lại cho Ngân sách Nhà nước (NSNN) hơn 10 nghìn tỷ đồng thặng dư từ IPO. Hiện Vietcombank là ngân hàng có giá cổ phiếu cao nhất trên sàn chứng khoán; (ii) Nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, đóng vai trò chủ đạo chủ lực trong hệ thống ngân hàng; tiên phong trong việc hạ lãi suất hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế;(iii) Mô hình tổ chức tiếp tục được chuẩn hoá, hệ thống mạng lưới được mở rộng và củng cố; (iv) Thực hiện phân loại nợ theo chuẩn mực quốc tế, tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, có nhiều biện pháp tích cực để xử lý và thu hồi nợ xấu; (v) Quy mô vốn chủ sở hữu tăng mạnh, năng lực tài chính được củng cố; (vi) Hoạt động kinh doanh giữ được nhịp tăng trưởng tốt, an toàn và hiệu quả hoạt động được đảm bảo; (vii) Tích cực triển khai áp dụng các chuẩn mực hiện đại, thực hiện các dự án chuyển đổi nhằm nâng cao năng lực quản trị.

Tổng giám đốc Vietcombank Nghiêm Xuân Thành báo cáo công tác với Chủ tịch nước

Tổng giám đốc Nghiêm Xuân Thành cũng thay mặt Vietcombank đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch nước một số nội dung bao gồm:: Thứ nhất, Nhà nước cần có những giải pháp kích thích tổng cầu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Thứ hai, cần xây dựng một đến hai NHTM làm trụ cột với năng lực cạnh tranh cao; Thứ ba, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp lý trong xử lý tài sản đảm bảo, phá sản doanh nghiệp,… đặc biệt cần tránh hình sự hoá các quan hệ dân sự; Thứ tư, Bộ Chính trị, Ban bí thư sớm cho phép các NHTM Nhà nước và Vietcombank thực hiện đề án mô hình Đảng bộ toàn hệ thống nhằm tạo điều kiện thống nhất và tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với mô hình tổ chức và đặc thù hoạt động của các NHTM.

“Trong mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN mà Đảng ta xây dựng, việc nâng cao vai trò chủ đạo của các DNNN đóng vai trò hết sức quan trọng. Ý thức rõ điều đó, Đảng bộ Vietcombank đã và đang không ngừng nỗ lực để xây dựng và phát triển Vietcombank trở thành một NHTM nòng cốt, chủ đạo và chủ lực trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, góp phần hiện thực hoá các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đồng thời tiếp tục có đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước”, Tổng giám đốc Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà lưu niệm cho Tổng giám đốc Vietcombank Nghiêm Xuân Thành

Đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của các tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng trong những năm qua, đặc biệt với lợi thế lớn nắm giữ tổng tài sản lên đến hơn 200 tỷ USD, vốn chủ sở hữu đạt trên 50 tỷ USD, Chủ tịch nước tin tưởng các đơn vị sẽ nỗ lực phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Riêng Vietcombank, Chủ tịch nước đã đánh giá cao vai trò, vị thế ngân hàng hàng đầu và số 1 Việt Nam mà Vietcombank đã nỗ lực xây dựng để đạt được trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch nước cũng lưu ý, hơn lúc nào hết, trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước và quốc tế như hiện nay, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng phải quan tâm chú trọng tới vấn đề đổi mới mô hình, tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị, điều hành. Mặt khác, phải tạo thế liên doanh - liên kết giữa các đơn vị, liên kết giữa thành phần kinh tế trong và ngoài quốc doanh, thực hiện chủ trương “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, sản phẩm của doanh nghiệp này phải là nguồn nguyên liệu của doanh nghiệp kia, phải đa dạng hóa thị trường, sản phẩm đầu vào và đầu ra; có như vậy mới tự chủ, không bị phụ thuộc. Trong công tác điều hành doanh nghiệp phải công khai minh bạch, công bố rộng rãi cho công chúng giám sát. Một vấn đề được Chủ tịch nước quan tâm nhắc nhở là việc cần thiết phải xử lý triệt để vấn đề nợ xấu và đầu tư ngoài ngành… Chủ tịch nước cũng mong muốn các doanh nghiệp trong Khối sẽ thường xuyên tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ để lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ nắm rõ, hiểu thêm thông tin, giám sát và có những quyết định, định hướng chỉ đạo kịp thời.

Kết thúc buổi gặp mặt, thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Bùi Văn Cường đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dù bận rộn với bộn bề công việc nhưng vẫn dành thời gian quan tâm, gặp mặt, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của các tập đoàn, tổng công ty.

“Tập thể các đơn vị trong ĐUK DNTW xin hứa với Chủ tịch nước sẽ đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó; đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đổi mới nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, là nòng cốt của kinh tế nhà nước; giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng…”, đồng chí Bùi Văn Cường khẳng định./.

 

                                                                                                               VCB News

28/08/2014

 

Các tin tức khác