Đảng ủy Vietcombank tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐUK ngày 27/4/2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sáng ngày 23/7/2016, Đảng ủy Vietcombank tổ chức Hội nghị trực tuyến lần đầu tiên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tham dự Hội nghị về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW có đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức; đồng chí Nguyễn Văn Tám - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW; Báo cáo viên của Hội nghị GS.TS Lê Hữu Nghĩa - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương. Về phía Đảng bộ Vietcombank có đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy;  đồng chí  Phạm Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Phùng Nguyễn Hải Yến - Ủy viên Ban Thường vụ, Kế toán trưởng; đồng chí Huỳnh Song Hào - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Văn phòng Đại diện khu vực Phía Nam cùng sự có mặt của cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Vietcombank cùng với hơn 1.300 đại biểu học tập tại 31 điểm cầu của toàn Đảng bộ.

Đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu tại lễ khai mạc đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank nhấn mạnh: Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chúng ta cần quán triệt sâu sắc việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, Đảng viên, người lao động của Vietcombank. Đồng chí cũng đề nghị trong quá trình học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết cần bám sát vào các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối và Kế hoạch của Đảng ủy Vietcombank.

GS.TS Lê Hữu Nghĩa - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt các nội dung chính của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Lê Hữu Nghĩa - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt các nội dung chính của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nội dung của Nghị quyết nêu rõ: Qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn.

Toàn cảnh Hội nghị

Nghị quyết Đại hội 12 cũng nêu lên mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 – 2020…

Sau 1/2 ngày làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.

VCB News

23/07/2016

 

Các tin tức khác