Basel II sẽ "làm khó" dòng vốn vào Việt Nam
Hiệp định Basel II với việc áp dụng những hoạt động quản lý rủi ro mạnh mẽ hơn sẽ khiến nhiều ngân hàng quốc tế e ngại hơn khi cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, vay tiền.

Tại Hội thảo "Hiệp định Basel II và khả năng tác động đối với hoạt động tài trợ nền kinh tế và hệ thống ngân hàng Việt Nam", diễn ra hôm 25/1 do Trung tâm Pháp - Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) tổ chức, Tiến sĩ kinh tế học Joel Metais - Giáo sư Trường Đại học Paris-Dauphine - đã nhận định như vậy.

Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng của các nước mới nổi sẽ gặp khó khăn, vì việc chuyển sang Basel II là rất tốn kém, các ngân hàng cỡ nhỏ khó có thể chịu được chi phí cố định liên quan đến việc nâng cấp ngân hàng. Đây là một thách thức lớn đối với hệ thống tài chính Việt Nam.

Ngoài ra, các ngân hàng Việt Nam hiện nay không thể áp dụng các hệ thống đánh giá rủi ro linh hoạt hơn trong việc xác định nhu cầu và phân bổ vốn của mình, sẽ buộc phải áp dụng quy chế chuẩn khắt khe hơn. Những bất lợi cạnh tranh của những tiêu chuẩn này đã gây khó khăn cho ngân hàng các nước mới nổi. Các rủi ro liên quan đến việc phân phối hạn định tín dụng để tài trợ nền kinh tế đã khiến nhiều nước như Trung Quốc và Ấn Độ đứng ngoài những điều khoản của Hiệp định Basel II. Mặc dù mục tiêu tạo sự ổn định và hiệu quả của hệ thống tài chính của các hiệp định này đều được đánh giá cao, nhưng việc áp dụng thực sự các hiệp ước đó, theo ông Joel Metais, sẽ còn gặp nhiều phản ứng.

Thông tin tại Hội thảo cũng cho biết, Basel II sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2007. Hiệp ước này sẽ tạo nên một bước tiến mới trong quá trình cải tiến chất lượng quản lý các định chế tài chính, ổn định hệ thống ngân hàng và trên hết là tăng tính hiệu quả của hoạt động tài trợ nền kinh tế.

Ngoài cải tiến về rủi ro tín dụng, Basel II cũng yêu cầu các ngân hàng phải đạt đến tỷ số cooke. Tỷ lệ này quy định rằng số tiền cơ bản của một ngân hàng (fonds propres) chia cho số tiền cho vay không được quá 8%. Tuy nhiên, tỷ lệ này trong các ngân hàng Việt Nam đang dưới 5%.

Hiệp định Basel II còn tính đến các rủi ro hoạt động của ngân hàng. Đồng thời, quy chuẩn này cũng khuyến khích các ngân hàng tự quản lý bằng việc áp dụng những phương pháp đánh giá nội bộ về nhu cầu sử dụng vốn, chú ý đến tình trạng rủi ro của ngân hàng; đưa nhiều hơn các yếu tố thị trường vào hệ thống ngân hàng thông qua việc công bố mọi yếu tố thông tin; cho phép các bên tham gia có thể đánh giá được tình trạng rủi ro và mức độ tư bản hóa thực sự của các thể chế khác nhau.

Các chuyên gia quốc tế cho rằng, việc nắm vững được nội dung của Hiệp định Basel II và tác động của việc thực thi Hiệp định này lên hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam trở thành nhu cầu hết sức thiết thực của cán bộ làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Hiệp định Basel I năm 1988 mang tính chất thỏa thuận quốc tế và các tiêu chuẩn về vốn đã trở thành chuẩn mực quốc tế về vốn tự có. Nó quy định về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và quản lý rủi ro tín dụng đối với ngân hàng, là một trong những căn cứ, tiêu chuẩn để các ngân hàng của các quốc gia trên thế giới áp dụng quản lý, bảo đảm an toàn trong hoạt động. Thực hiện thỏa ước an toàn vốn tối thiểu của Basel I đã và đang là một trong những mục tiêu quản lý rủi ro đối với các tổ chức tín dụng ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Tuy nhiên, Basel I mới chỉ đề cập đến những rủi ro về tín dụng chứ chưa đề cập đến những rủi ro khác như rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất...

Trước đòi hỏi của sự phát triển, về bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng, đặc biệt là đối với những tập đoàn ngân hàng lớn có phạm vi hoạt động quốc tế, Basel II đã ra đời. Đây là hiệp ước quốc tế về tiêu chuẩn an toàn vốn, tăng cường quản trị toàn cầu hóa tài chính cũng như việc khai thác tối đa tiềm năng lợi nhuận và hạn chế rủi ro. Nó được xem là giải pháp được đưa ra nhằm nâng cao các tiêu chuẩn ngân hàng châu Á với những yêu cầu về quản lý rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro lãi suất. Và đặc biệt, vai trò chức năng của thanh tra trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho các tổ chức tín dụng là đòi hỏi tất yếu.

Theo VietNamNet

27/01/2005

 

Các tin tức khác