Vietcombank Chi nhánh Quảng Ninh thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Ông Vũ Trọng Tú và Bà Nguyễn Thị Thúy.
Vietcombank Chi nhánh Quảng Ninh công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 71/TB-VCBQN-XLN ngày 21/01/2019 được gửi tới Ông Vũ Trọng Tú và Bà Nguyễn Thị Thúy.
- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là 01 bất động sản tại phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Ông Vũ Trọng Tú và Bà Nguyễn Thị Thúy tại Vietcombank Chi nhánh Quảng Ninh.
- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
- Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ ngày 15/03/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
30/01/2019

 

Các thông tin khác