Vietcombank Chi nhánh Ninh Bình thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Ông Nguyễn Văn Vụ và Bà Nguyễn Thị Kim.
Vietcombank Chi nhánh Ninh Bình công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 333/TB-VCB.NB ngày 09/10/2018 được gửi tới Ông Nguyễn Văn Vụ và Bà Nguyễn Thị Kim.
- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là 03 bất động sản tại xã Quang Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Ông Nguyễn Văn Vụ và Bà Nguyễn Thị Kim tại Vietcombank Chi nhánh Ninh Bình.
- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
- Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 25/10/2018 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.

 

17/10/2018

 

Các thông tin khác