Vietcombank Chi nhánh Nam Hà Nội thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Ông Bạch Quang Tuyến và bà Nguyễn Thị Ngọc Nguyên

Vietcombank Chi nhánh Nam Hà Nội công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 323/VCB-NHN-KH ngày 14/06/2018 được gửi tới Ông Bạch Quang Tuyến và Bà Nguyễn Thị Ngọc Nguyên (Chủ sở hữu tài sản)

- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Kinh doanh thương mại Quang Minh tại Vietcombank Chi nhánh Nam Hà Nội.

- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.

- Thời gian thu giữ tài sản: 20 ngày kể từ ngày ký thông báo số 323/VCB-NHN-KH ngày 14/06/2018 cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý.

18/06/2018

 

Các thông tin khác