Vietcombank Chi nhánh Nam Hà Nội thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu bao bì nhựa.

 Vietcombank Chi nhánh Nam Hà Nội công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 586/VCB-NHN-KH ngày 08/11/2017 được gửi tới Ông Phí Văn Vinh và Bà Phí Thị Giang (Chủ sở hữu tài sản).

- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thôn Hạ, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu bao bì nhựa tại Vietcombank Chi nhánh Nam Hà Nội.

- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.

- Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ ngày 28/11/2017 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

17/11/2017

 

Các thông tin khác