Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Lạng Sơn phát mại 01 quyền sử dụng đât và tài sản gắn liền với đất tại khu đô thị Phú Lộc III, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Địa chỉ
Pháp lý

 Đầy đủ

Tình trạng

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: thửa đất số 140 (ô số A4, lô TĐC-1), tờ bản đồ số 16, khu đô thị Phú Lộc III, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, cụ thể:

- Đất ở: 72m2;

- Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp III, 4 tầng, tổng diện tích sàn 264,4m2, hoàn thành xây dựng năm 2017.

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm 3.321.672.300 VND (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm hai mươi mốt triệu, sáu trăm bảy mươi hai ngàn, ba trăm đồng)
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Lạng Sơn – Phòng Khách hàng

Địa chỉ: số 53, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Cán bộ: Anh Nông Văn Quế, điện thoại: 0906 618 986

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác