Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Hạ Long phát mãi 01 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ 63, khu 6, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ
Pháp lý

 Đầy đủ

Tình trạng

- Quyền sử dụng thửa đất số 56, tờ bản đồ số 90 có diện tích 112,34m2 (diện tích sử dụng riêng: 112,34m2; diện tích sử dụng chung: không; mục đích sử dụng đất: đất ở; thời hạn sử dụng đất: lâu dài; nguồn gốc sử dụng đất: nhà nước công nhận quyền sử dụng đất) theo Giấy chứng nhận QSD đất số AP 427014 do UBND Tp Hạ Long cấp ngày 15/05/2009, số vào sổ GCN: H39764

- Tài sản gắn liền với đất: ngôi nhà bê tông cốt thép 03 tầng, một nhà 01 tầng tường xây dựng, mái tôn hoành xà gồ và một phần (2,4m2) nhà 01 tầng xây gạch xỉ mái bê tông cốt thép.

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm 2.509.227.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm linh chín triệu, hai trăm hai bảy ngàn đồng)
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

 

1. Vietcombank Chi nhánh Hạ Long

Địa chỉ: Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

2. Công ty CP Đấu giá Quảng Ninh

Địa chỉ: Số 26, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Liên hệ: Anh Hưng, điện thoại: 0203.3816.731 / 0962.606.686

 

Thông tin khác

 - Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản: từ ngày 30/05/2019 đến 16h00 ngày 18/06/2019

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ

- Địa điểm xem tài sản: Tổ 63, khu 6, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: từ 8h00 - 16h00 các ngày 18, 19, 20/06/2019

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 15h45 ngày 21/06/2019

- Địa điểm tham khảo, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức bán đấu giá: Công ty CP Đấu giá Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.3816.731

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác