Nhu cầu bán nợVietcombank Chi nhánh Sóc Trăng bán khoản nợ của Công ty Cổ phần Xây dựng Sóc Trăng
Tên, địa chỉ bên nợ
Địa chỉ: Số 54 đường B, KDC Minh Châu, phường 7, thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngành nghề: Xây dựng, thi công lắp ráp công trình và các dịch vụ tư vấn đi kèm; Mua bán vật liệu xây dựng và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

 

Giá trị khoản nợ
Giá trị khoản nợ tính đến hết ngày 18/06/2019:
- Nợ gốc:   2.589.051.814 đồng
- Nợ lãi:   10.156.713.344 đồng
- Lãi phạt:  3.461.710.355 đồng
Tổng cộng: 16.207.475.513 đồng (bằng chữ: Mười sáu tỷ, hai trăm lẻ bảy triệu, bốn trăm bảy mươi lăm ngàn, năm trăm mười ba đồng).
Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ
Tài sản bảo đảm khoản nợ: Bất động sản của Công ty CP Xây Dựng Sóc Trăng và của Bên thứ 3 đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ nợ của Công ty CP Xây Dựng Sóc Trăng.
Phương thức bán nợBán đấu giá
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợ
Liên hệ
Vietcombank Chi nhánh Sóc Trăng 
Địa chỉ: Số 03 Đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố  Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Liên hệ : Ông: Trần Lý Phước Thọ, điện thoại: 0989.004989
Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác