Nhu cầu bán nợVietcombank Chi nhánh Thăng Long bán khoản nợ của Công ty TNHH Thép Đại Uy và Công ty TNHH Thép Unico Việt Nam
Tên, địa chỉ bên nợ

 1. Công ty TNHH Thép Đại Uy

- Địa chỉ:  Số 11, Phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Ngành nghề: Kinh doanh thương mại thép

2. Công ty TNHH Thép Unico Việt Nam

- Địa chỉ:  Số 6C, phố Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố  Hà Nội

- Ngành nghề: Kinh doanh thương mại thép

 

Giá trị khoản nợ

 - Giá trị khoản nợ tính đến hết ngày 10/06/2019:

+ Công ty TNHH Thép Đại Uy: 15.946.148.126 đồng (Mười năm tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, một trăm bốn mươi tám ngàn, một trăm hai mươi sáu đồng)

+ Công ty TNHH Thép Unico Việt Nam: 1.507.619.444 đồng (Một tỷ, năm trăm linh bảy triệu, sáu trăm mười chín ngàn, bốn trăm bốn mươi bốn đồng).

- Tài sản bảo đảm: Không còn tài sản.

Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ

 Đầy đủ

Phương thức bán nợBán đấu giá/ thỏa thuận
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợ
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Thăng Long - Phòng Khách hàng doanh nghiệp

Địa chỉ: Số 148 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Liên hệ: Ông Nguyễn Tuấn Đạt, Ông Nguyễn Đình Duy

Số điện thoại: 0985.274.200 / 0933.350.658

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác