Nhu cầu bán nợVietcombank Chi nhánh Thái Bình bán khoản nợ của Công ty CP VLXD và Chất đốt Thái Bình
Tên, địa chỉ bên nợ

Địa chỉ: Số 30 Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình

Ngành nghề: SXKD vật liệu xây dựng

Giá trị khoản nợ

- Giá trị khoản nợ tính đến hết ngày 30/04/2019:

   + Nợ gốc: 17,5 tỷ đồng (bằng chữ: Mười bảy tỷ, năm trăm triệu đồng)

   + Nợ lãi: 37,8 tỷ đồng (bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, tám trăm triệu đồng)

- Tài sản bảo đảm khoản nợ: Máy móc thiết bị và các công trình XDCB gắn liền đất.

- Địa điểm tài sản bảo đảm: tại thành phố Thái Bình và xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ

 Đầy đủ

Phương thức bán nợBán đấu giá/ thỏa thuận
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợ
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Thái Bình

Địa chỉ: Đường Lê Quý Đôn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình

Cán bộ phụ trách: Anh Đỗ Duy Hùng, di động 0913.861.981, điện thoại: 0363.845.986

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác