Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh phát mại nhà xưởng, công tình phụ trợ, máy móc thiết bị tại Cụm công nghiệp Nam hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng

Tài sản bảo đảm phát mại là nhà xưởng, vật kiến trúc, công trình phụ trợ, trạm biến áp phục vụ sản xuất lưới thép gai được xây dựng trên đất

thuê trả tiền hàng năm. Diện tích: 11.077,6 m2 tại Cụm Công nghiệp phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm 2.700.000.000 đồng
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hà TĨnh

Cán bộ phụ trách: Chị Hạnh, điện thoại: 091.663.9992

Thông tin khác

Bán đấu giá tại Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản số I Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 278 - đường Nguyễn Du - phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh.

Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 04/12/2017

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác