Bao thanh toán

  • Bao thanh toán trong nước
  • Bao thanh toán xuất khẩu
  • Bao thanh toán nhập khẩu
  • Liên hệ: Phòng Tổng hợp Thanh toán
    Tầng 10, Vietcombank Tower
    198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Tel: +84-4-38249747