Các sản phẩm tài trợ chuyên biệt

Đồng hành cùng doanh nghiệp với các giải pháp tài trợ đa dạng phong phú

Ngoài các sản phẩm tài trợ thương mại sẵn có, Vietcombank nhận thấy các doanh nghiệp có những nhu cầu tài trợ khác nhau tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh, chu trình kinh doanh, đặc điểm riêng của từng doanh nghiệp.

Do đó, các chuyên gia của Vietcombank với hiểu biết sâu sắc, kinh nghiệm lâu năm sẽ sẵn sàng tư vấn, thiết kế các gói sản phẩm tài trợ chuyên biệt phù hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp nắm bắt cơ hội kinh doanh và quản lí rủi ro.