Tài trợ sau giao hàng

Đồng hành cùng doanh nghiệp với các giải pháp tài trợ đa dạng phong phú

      Chiết khấu bộ chứng từ theo L/C

Vietcombank thực hiện thanh toán trước một phần trị giá bộ chứng từ hàng xuất đòi tiền theo L/C trả ngay hoặc trả chậm kì hạn dưới 360 ngày cho doanh nghiệp dưới hai hình thức chiết khấu có truy đòi và chiết khấu miễn truy đòi.

Dịch vụ chiết khấu có truy đòi

Vietcombank thực hiện trả tiền trước khi doanh nghiệp yêu cầu và sử dụng nguồn tiền thu được từ ngân hàng nước ngoài để bồi hoàn cho khoản tiền trả trước này. Trong trường hợp ngân hàng nước ngoài không thực hiện thanh toán cho bộ chứng từ khi đáo hạn thanh toán, doanh nghiệp có trách nhiệm phải hoàn trả lại số tiền đã được Vietcombank tạm ứng.

Dịch vụ chiết khấu miễn truy đòi

Vietcombank mua đứt bộ chứng từ theo giá trị và các điều kiện do Vietcombank thỏa thuận với doanh nghiệp. Trong trường hợp không nhận được tiền thanh toán từ ngân hàng nước ngoài, Vietcombank sẽ không truy đòi tiền từ người hưởng lợi.

Lợi ích

 • Được thanh toán ngay khi xuất trình bộ chứng từ, nhờ đó đảm bảo nguồn vốn kinh doanh;
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh bằng cách cấp tín dụng cho người nhập khẩu dưới hình thức thanh toán trả chậm;
 • Được hưởng chính sách linh hoạt về giá, tỉ lệ tài trợ hợp lí nhất và lãi suất cạnh tranh;
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng;
 • Nhận được tư vấn để đảm bảo bộ chứng từ hoàn toàn phù hợp với qui định của L/C và thông lệ quốc tế, nhờ đó giảm thiểu rủi ro tranh chấp về chứng từ và khả năng không được thanh toán.

      Ứng trước bộ chứng từ nhờ thu

Vietcombank thực hiện ứng trước vốn cho các bộ chứng từ nhờ thu hàng xuất khi bộ chứng từ được xuất trình tại Vietcombank để nhờ thu.

Lợi ích

 • Được ứng trước bộ chứng từ nhờ thu, nhờ đó đảm bảo được nguồn vốn;
 • Tăng tính thanh khoản của bộ chứng từ;
 • Thủ tục đơn giản, thuận tiện.

      Bao thanh toán

Vietcombank thực hiện bao thanh toán trên cơ sở doanh nghiệp (bên bán hàng) chuyển nhượng cho Vietcombank toàn bộ quyền và lợi ích của các khoản phải thu (phát sinh từ các hợp đồng mua bán trả chậm (trừ mua bán theo hình thức L/C trả chậm).

Nội dung sản phẩm

Bao thanh toán là một gói sản phẩm gồm 4 dịch vụ cơ bản:

 • Theo dõi khoản phải thu: Vietcombank sẽ theo dõi khoản phải thu thay cho bên bán hàng.
 • Ứng trước: Vietcombank sẽ ứng trước cho bên bán hàng đến 90% giá trị khoản phải thu chuyển nhượng cho Vietcombank.
 • Thu nợ: Vietcombank hoặc đại lí bao thanh toán của Vietcombank sẽ thực hiện các biện pháp thu tiền từ bên mua hàng thay cho bên bán hàng.
 • Bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua hàng: Trong trường hợp bên mua mất khả năng thanh toán, Vietcombank hoặc Đại lí bao thanh toán của Vietcombank sẽ thanh toán cho bên bán hàng 100% giá trị khoản phải thu.

Các sản phẩm bao thanh toán 

 • Bao thanh toán trong nước: Được cung cấp dựa trên cơ sở hợp đồng thương mại trong nước. Với sản phẩm này, Vietcombank giữ đồng thời hai vai trò là đại lí bao thanh toán bên bán và đại lí bao thanh toán bên mua.
 • Bao thanh toán quốc tế:  Được cung cấp dựa trên hợp đồng thương mại quốc tế. Vietcombank kết hợp với đại lí bao thanh toán cung cấp cho doanh nghiệp 4 dịch vụ cơ bản của bao thanh toán.

o     Bao thanh toán xuất khẩu: Vietcombank đóng vai trò là đại lí bao thanh toán xuất khẩu cung cấp dịch vụ theo dõi khoản phải thu, ứng trước cho bên bán hàng; đại diện cho bên bán hàng liên hệ và giao dịch với đại lí bao thanh toán nhập khẩu để yêu cầu cung cấp các dịch vụ thu nợ và đảm bảo rủi ro tín dụng bên mua hàng.

o     Bao thanh toán nhập khẩu: Vietcombank đóng vai trò là đại lí bao thanh toán nhập khẩu cung cấp dịch vụ thu nợ, bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua hàng theo yêu cầu của đại lí bao thanh toán xuất khẩu.

Lợi ích

Đối với bên bán hàng

 • Mở rộng thị trường bán hàng, tăng khả năng cạnh tranh khi có thể cung cấp cho bên mua hàng phương thức thanh toán hấp dẫn hơn;
 • Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ được ứng trước đến 90% giá trị các khoản phải thu ngay khi xuất trình hóa đơn;
 • Được bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua hàng đến 100% giá trị hóa đơn;
 • Nắm bắt được tình hình tài chính, khả năng thanh toán của bên mua thông qua kết quả thẩm định của Vietcombank hoặc các đơn vị bao thanh toán quốc tế uy tín;
 • Tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực trong việc quản lí và thu hồi các khoản phải thu.

Đối với bên mua hàng

 • Được sử dụng hàng hóa, dịch vụ trước khi thanh toán tiền;
 • Chỉ thanh toán khi hàng hóa, dịch vụ thỏa mãn yêu cầu trong hợp đồng;
 • Không tốn bất kì khoản phí bao thanh toán nào;
 • Tiết kiệm chi phí chuyển tiền đi nước ngoài (đối với bao thanh toán quốc tế);
 • Linh hoạt lựa chọn nguồn tiền thanh toán: tiền mặt, séc, chuyển khoản…