VCB-Money

Giao dịch ngân hàng nhanh chóng - tiện lợi

VCB–Money là một sản phẩm ngân hàng hiện đại được phát triển dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin và Internet, mang lại cho doanh nghiệp một giải pháp từ xa, ổn định và hiệu quả. 

Lợi ích

  • Xử lí giao dịch trực tuyến với ngân hàng;
  • Sử dụng các giải pháp bảo mật hiện đại (chữ kí điện tử, công nghệ bảo mật SecureID với RSA token, thẻ kết nối EMV);
  • Cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến đối với các giao dịch ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, mua bán ngoại tệ, chuyển tiền đi nước ngoài, trả lương tự động;
  • Khả năng quản lí thông tin tập trung giúp truy vấn và cập nhật thông tin tức thời về tài khoản mở tại Vietcombank, tỉ giá, lãi suất và biểu phí; nhận báo có online; in sổ phụ.